CẤP BẬC KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ANH VĂN THIẾU NHI
Vỡ lòng

First English Starter

First English 1

First English 2

19/02 - 30/03/2024

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Level 2

Level 2

Level 3

19/02 - 30/03/2024

Cambridge
Starters

Start Pratice Tests 19/02 - 30/03/2024

Cấp độ 4

Cấp độ 5

Level 4

Level 5

19/02 - 30/03/2024
Cambridge
Movers

Movers Skill

Movers Practice Tests

19/02 - 30/03/2024
Cấp độ 6 Level 6 19/02 - 30/03/2024
Cambridge
Flyers
Flyers Skill 19/02 - 30/03/2024
Cambridge
Flyers

Flyers Practice Tests 1

Flyers Practice Tests 2

19/02 - 30/03/2024

 

 

 

 

THỜI GIAN HỌC
THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
 
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
 
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30

 

 

 

 

 

 

CẤP BẬC MỤC TIÊU LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP CHỨNG CHỈ SAT
BRIDGE TO SAT

Chuyển tiếp IELTS và SAT
Vững kỹ năng tư duy

04/03 - 31/05/2024

SAT BASIC

SAT 1000

04/03 - 31/05/2024

SAT FOUNDATION

SAT 1200 04/03 - 31/05/2024

SAT INTERMEDIATE

SAT 1300

04/03 - 31/05/2024
SAT INTENSIVE

SAT 1400

04/03 - 31/05/2024
SAT MASTER SAT 1500+ 04/03 - 31/05/2024

 

THỜI GIAN HỌC

THỨ 2 - 4 - 6
17:45 - 20:15
 
THỨ 3 - 5 - 7
17:45 - 20:15
 
TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7
08:00 - 10:30 10:00 - 12:30
14:00 - 16:30 17:00 - 19:30

 

 

Đăng ký tư vấn - nhận ngay ưu đãi
Timeout !Get new captcha
Zalo